KuK Feldhaubitz Regiment Freiherr v. Smola Pferd Soldat Militär Krieg 402377 TH
KuK Feldhaubitz Regiment Freiherr v. Smola Pferd Soldat Militär Krieg 402377 TH

KuK Feldhaubitz Regiment Freiherr v. Smola Pferd Soldat Militär Krieg 402377 TH

Normaler Preis $5.53
Siehe Foto